ЕКО-ШКОЛИЦА

ЕКО-ШКОЛИЦА

Кроз забаву до знања

Пројекат Еко-школица

Схвативши колико је образовање важно, поготово најмлађих чланова друштва, идеја и тема пројекта су се саме наметнуле.

Утврђено је да је потребно знања о могућностима и значају доприноса заштити животне средине учинити доступнијим широј популацији, а деца и ученици нижих разреда су пријемчива и доступна популација.

С обзиром да деца најлакше усвајају знања кроз практичне активности и радионице, постоји потреба за програмом кроз који би ученици учили кроз забаву и игру. Са друге стране, освешћивање ученика о значају животне средине умногоме зависи од компетенција учитеља и учитељица, због чега су едукације просветних радника о значају заштите животне средине предуслов за подизање свести ученика и генерација које ће тек поћи у основне школе.

Пројекат је реализован у периоду од октобра 2021. до фебруара 2022. године у сарадњи са Министарством заштите животне средине. С обзиром на план одрживости, интересовања учесника и потребе окружења, пројектне активности су настављене са спровођењем у организацији Удружења.

Циљ пројекта „Еко-школица“ јесте подизање нивоа знања и еколошке свести ученика, учитеља и учитељица, кроз предавања и радионице на четири одабране теме:

  1. Рециклажа и правилно одлагање отпада,
  2. Еколошки активизам,
  3. Загађеност ваздуха – проблеми и решења,
  4. Значај заштићених подручја у Србији.

Кроз забаву до знања

ЕДУКАЦИЈА УЧИТЕЉИЦА И УЧИТЕЉА

Прва фаза подразумева спровођење семинарa за учитеље и учитељице где су признати стручњаци у виду интерактивних предавања и радионица преносили своја знања и искуства у оквиру изабраних еколошких тема. Семинари су реализовани, симболично, у заштићеном подручју планине Гоч, где су учитељи и учитељице два викенда учили и забављали се. Идеја и циљ прве фазе јесте да окупи и едукује учитеље и учитељице приватног и државног сектора школског система и отвори простор за дискусију на тему побољшања едукације ученика када је екологија у питању, као и да мотивише и оспособи учеснике да самостално са децом на занимљив начин екологију приближе деци кроз наставу.

Кроз забаву до знања

ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА

Кроз другу фазу пројекта „Еко-школица“ учесници семинара стечена знања и вештине методолошки обрађују са ученицима кроз наставу, у трајању од 4 недеље – једна тема, једна радна недеља. Учитељи и учитељице имају слободу да тему прилагоде тренутном наставном плану и програму, предмету кроз који га реализују и узрасту деце. Циљ јесте да савладају основе теме и усвоје нове еколошке навике које ће практиковати у школи и ван ње, као и да се припреме за трећу фазу која је делом такмичарског карактера.

Кроз забаву до знања

ЕКО-ДАН

Као централни део треће фазе, замишљен је као финале пројекта где ученици на различите начине представљају резултате стеченог знања, а учесници и представници школа добијају посебну награду – Зелену звездицу. У зависности од школске организације, саставне активности Еко-дана и треће фазе су: акције сађења младих садница у школским двориштима, акције чишћења, презентација резултата друге фазе у оквиру сваке од школа, квизови знања и слично.

Очекује се да ће овај пројекат поспешити ниво знања и интересовања за заштиту животне средине, како код циљних група, тако и опште популације, а предност програма који пројекат нуди јесте одрживост и могућност обухватања и других узраста и циљних група у будућности.

”Испрљај руке зарад чистије природе.”

 

 

АКЦИЈА

Пратите нас

Телефон

Пошта